Misija

Interdisciplinarnim radom razvijati model identifikacije i rane intervencije pri pojavi oblika društveno neprihvatljivog ponašanja djeteta/maloljetnika, djelovati u pravcu razvoja pozitivnih psihičkih dispozicija ličnosti djetetu/maloljetnika kako bi se svakom djetetu/maloljetniku pružila jednaka šansa za odgovarajući proces socijalizacije u svrhu formiranj zrele ličnosti koja će postati ravnopravan i produktivan član društva.

Vizija

Okruženje koje pruža mogućnost da se problemu djece sa poremećajima u ponašanju obraća na način da su prihvaćena i da im je pružena odgovarajuća podrška putem koje su usmjereni u pravcu razvoja socijalizovane ličnosti i funkcionalnog člana društvene zajednice.

Aktuelnosti

2023-11-29

Konferencija „Zaštita sigurnosti djece i mladih u ustanovama u Federaciji BiH“

Dana 28.11.2023. godine, održana je stručna konferencija "Zaštita sigurnosti djece i mladih u ustanovama u Federaciji BiH" u organizaciji SOS dječija sela Bosna i Hercegovina, na kojoj su ispred KJU "Odgojni centar Kantona Sarajevo" prisustvovale Sanela Panjeta, šefica Službe za preventivni rad i Enisa Bičo, stručni saradnik-odgajatelj.

2023-11-27

BHT1 – Gostovanje direktora KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”

Ekipa televizije BHT1, danas je posjetila Odgojni centar i tom prilikom su razgovarali sa direktorom Kerla Midhatom o stanju i aktivnostima u Odgojnom centru, sa posebnim naglaskom na komparaciju krivičnih djela koje počine maloljetnici u BiH u odnosu na zemlje regiona.

2023-11-21

Međunarodna konferencija “Primjena savjetovanja u praksi socijalnog rada – izazovi i savremene spoznaje”

Uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo 20.11.2023.  na Fakultetu političkih nauka održana je međunarodna konferencija „Primjena savjetovanja u praksi socijalnog rada – izazovi i savremene spoznaje“.