Misija

Interdisciplinarnim radom razvijati model identifikacije i rane intervencije pri pojavi oblika društveno neprihvatljivog ponašanja djeteta/maloljetnika, djelovati u pravcu razvoja pozitivnih psihičkih dispozicija ličnosti djetetu/maloljetnika kako bi se svakom djetetu/maloljetniku pružila jednaka šansa za odgovarajući proces socijalizacije u svrhu formiranj zrele ličnosti koja će postati ravnopravan i produktivan član društva.

Vizija

Okruženje koje pruža mogućnost da se problemu djece sa poremećajima u ponašanju obraća na način da su prihvaćena i da im je pružena odgovarajuća podrška putem koje su usmjereni u pravcu razvoja socijalizovane ličnosti i funkcionalnog člana društvene zajednice.

Aktuelnosti

2020-10-09

Sporazum o saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

09.10.2020. godine je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu upriličeno svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Fakulteta i KJU "Odgojni centar Kantona Sarajevo" u cilju omogućavanja obavljanja studentske prakse na Odsjeku za socijalni rad.

2020-01-24

Potpisan ugovor za podršku radu Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar“

Općina Novi Grad Sarajevo nastavlja sa kontinuiranom praksom podrške radu ustanova čiji je fokus rad sa najosjetljivijim kategorijama društva.