Misija

Interdisciplinarnim radom razvijati model identifikacije i rane intervencije pri pojavi oblika društveno neprihvatljivog ponašanja djeteta/maloljetnika, djelovati u pravcu razvoja pozitivnih psihičkih dispozicija ličnosti djetetu/maloljetnika kako bi se svakom djetetu/maloljetniku pružila jednaka šansa za odgovarajući proces socijalizacije u svrhu formiranj zrele ličnosti koja će postati ravnopravan i produktivan član društva.

Vizija

Okruženje koje pruža mogućnost da se problemu djece sa poremećajima u ponašanju obraća na način da su prihvaćena i da im je pružena odgovarajuća podrška putem koje su usmjereni u pravcu razvoja socijalizovane ličnosti i funkcionalnog člana društvene zajednice.

Aktuelnosti

2022-05-16

Izlet korisnika Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe

Dana 14.05. 2022. godine, organizovan je izlet za djecu na cjelodnevnom boravku, koja su  smještena u Službi za zbrinjavanje djece u stanju potrebe.

2022-05-16

Edukacija stručnih radnika Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe

Dana 11.05.2022. godine., u periodu od 12:00 do 16:00 sati, u prostorijama Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe realizovana je edukacija stručnih radnika na temu "Izrada individualnih - Razvojnih planova u radu sa djecom i maloljetnicima".

2022-04-12

Otvoreni program – RTV Vogošća, 08.04.2022.

Gosti u emisiji su bili direktor Odgojnog centra Kantona Sarajevo, mr.sci. Midhat Kerla i šefica Službe za dijagnostiku i opservaciju prof. ped. Aldijana Čekić.