Kontakt

Brojevi telefona/faxa:
Kancelarija Broj
Direktor 033/246-448
Šefovi Službi (Služba za resocijalizaciju, Služba za dijagnostiku i opservaciju, Služba za preventivni rad) 033/246-449
Šef Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe 033/611-093
Šef Službe za opšte i zajedničke poslove 033/200-425
Služba za resocijalizaciju 033/246-453
Služba za dijagnostiku i opservaciju 033/246-459
Služba za preventivni rad 033/246-451
Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe 033/407-490 Fax: 033/611-093
Služba za opšte i zajedničke poslove 033/200-425 Fax: 033/200-424
Finansije 033/246-450
Recepcija (Jukićeva bb) 033/246-447

Kontakt forma

Kontakt informacije

 • KJU „ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO“

  Jukićeva b.b.

  71 000 Sarajevo, BiH

 • Telefon: 033/200-425

  Fax: 033/200-424

 • info@odgojnicentarks.ba

  finansije@odgojnicentarks.ba

 • Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe

  Ul. Hamdije Čemerlića br. 19,

  71 000 Sarajevo, BiH

 • Telefon/Fax: 033/611-093