Kontakt

Brojevi telefona/faxa:
Kancelarija Broj
Direktor 033/246-448
Šefovi Službi (Služba za resocijalizaciju, Služba za dijagnostiku i opservaciju, Služba za preventivni rad) 033/246-449
Šef Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe 033/611-093
Šef Službe za opšte i zajedničke poslove 033/200-425
Služba za resocijalizaciju 033/246-453
Služba za dijagnostiku i opservaciju 033/246-459
Služba za preventivni rad 033/246-451
Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe Fax: 033/611-093        Tel:  033/407-490
Služba za opšte i zajedničke poslove Fax: 033/200-424       Tel: 033/200-425
Finansije 033/246-450
Recepcija (Jukićeva bb) 033/246-447

Kontakt forma

  Kontakt informacije

  • KJU „ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO“

   Jukićeva b.b.

   71 000 Sarajevo, BiH

  • Telefon: 033/200-425

   Fax: 033/200-424

  • info@odgojnicentarks.ba

   finansije@odgojnicentarks.ba

  • Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe

   Ul. Hamdije Čemerlića br. 19,

   71 000 Sarajevo, BiH

  • Telefon: 033/407-490

   Fax: 033/611-093