Služba za resocijalizaciju

Služba za resocijalizaciju izvršava odgojnu mjeru upućivanja maloljetnika u Odgojni centar, prema odluci Općinskog suda Sarajevo. Na izvršenje ove odgojne mjere maloljetnici mogu biti upućeni na određeni broj sati tokom dana u trajanju najmanje 14 dana, a najduže 30 dana i na neprekidni boravak u trajanju od najmanje 15 dana, ali ne duže od tri mjeseca.

Služba izvršava i mjeru privremenog smještaja prema maloljetnicima za vrijeme trajanja pripremnog postupka (mjera umjesto pritvora), a prema odluci Općinskog suda Sarajevo. Smještaj maloljetnika u toku pripremnog postupka se provodi s ciljem izdvajanja iz sredine u kojoj su živjeli, smještaja ili zaštite, te pružanja stručne pomoći i podrške.

Također, Služba provodi izvršenje prekršajne odgojne mjere, posjećivanja odgojnog, obrazovnog, psihološkog i druge vrste savjetovališta, a prema rješenju Općinskog suda Sarajevo – Odjeljenje za prekršaje, ili zahtjevu nadležne Službe socijalne zaštite. Navedene odgojne mjere mogu trajati najduže jednu godinu.

Služba za resocijalizaciju stručni rad realizuje prateći savremena dostignuća u oblasti psiho-socijalnog, sociološkog, penološkog i pedagoškog rada.