Naši prijatelji

USTANOVE IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE:

 1. JU “Kantonalni centar za socijalni rad“
 2. JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“
 3. JU „Porodično savjetovalište“ Sarajevo
 4. JU „Terapijska zajednica Kampus“ Kantona Sarajevo
 5. KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo
 6. KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Sarajevo

ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE I INSTITUCIJE KANTONA SARAJEVO

NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA:

 1. Biro za ljudska prava Tuzla
 2. Criminal Policy Research Centre (CPRC)
 3. Hope and Homes for Children u BiH
 4. Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE
 5. SOS Dječije selo Sarajevo
 6. Save the Children