Misija

Interdisciplinarnim radom razvijati model identifikacije i rane intervencije pri pojavi oblika društveno neprihvatljivog ponašanja djeteta/maloljetnika, djelovati u pravcu razvoja pozitivnih psihičkih dispozicija ličnosti djetetu/maloljetnika kako bi se svakom djetetu/maloljetniku pružila jednaka šansa za odgovarajući proces socijalizacije u svrhu formiranj zrele ličnosti koja će postati ravnopravan i produktivan član društva.

Vizija

Okruženje koje pruža mogućnost da se problemu djece sa poremećajima u ponašanju obraća na način da su prihvaćena i da im je pružena odgovarajuća podrška putem koje su usmjereni u pravcu razvoja socijalizovane ličnosti i funkcionalnog člana društvene zajednice.

Aktuelnosti

2022-09-07

Potpisan Protokol o saradnji sa JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u KS

Danas je potpisan Protokol o saradnji sa JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Ovim Sporazumom, Odgojni centar se obavezao da će realizovati predmetne radionice/predavanja za učenike srednjih škola na području Kantona Sarajevo, obezbijediti stručne osobe - mentore koji će realizovati radionice/predavanja, te izraditi Plan i program radionica/predavanja u skladu sa nastavnim aktivnostima.

2022-09-02

Potpisan Protokol o saradnji sa Asocijacijom socijalnih radnika KS

Danas je u prostorijama KJU "Odgojni centar Kantona Sarajevo" upriličeno potpisivanje Protokola o saradnji  između Odgojnog centra i Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo.

2022-07-21

TV Liberty: Djeca s one strane zakona

Ekipa TV Liberty Radija Slobodna Evropa je istražujući  temu "Djeca s one strane zakona" u BiH, posjetila i  snimila prilog o radu KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo. Tom prilikom su  razgovarali i sa korisnikom Službe za resocijalizaciju, a koji je na izvršenju odgojne mjere u KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo, kao i sa direktorom Kerla Midhatom.