Misija

Interdisciplinarnim radom razvijati model identifikacije i rane intervencije pri pojavi oblika društveno neprihvatljivog ponašanja djeteta/maloljetnika, djelovati u pravcu razvoja pozitivnih psihičkih dispozicija ličnosti djetetu/maloljetnika kako bi se svakom djetetu/maloljetniku pružila jednaka šansa za odgovarajući proces socijalizacije u svrhu formiranj zrele ličnosti koja će postati ravnopravan i produktivan član društva.

Vizija

Okruženje koje pruža mogućnost da se problemu djece sa poremećajima u ponašanju obraća na način da su prihvaćena i da im je pružena odgovarajuća podrška putem koje su usmjereni u pravcu razvoja socijalizovane ličnosti i funkcionalnog člana društvene zajednice.

Aktuelnosti

2020-01-24

Potpisan ugovor za podršku radu Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar“

Općina Novi Grad Sarajevo nastavlja sa kontinuiranom praksom podrške radu ustanova čiji je fokus rad sa najosjetljivijim kategorijama društva.

2019-11-27

Maloljetnik nakon razbojništva i krađa: Kajem se, najteže su mi suze mojih roditelja

Od osnivanja do danas kroz Kantonalnu javnu ustanovu Odgojni centar Kantona Sarajevo prošlo je 427 maloljetnika.

2019-11-07

Posjeta resornog Ministra Malika Garibije i kantonalnog zastupnika Samira Suljevića

U petak 04.10.2019. godine je našu Službu za zbrinjavanje djece u stanju potrebe posjetio resorni ministar Malik Garibija u društvu sa kantonalnim zastupnikom ..