Misija

Interdisciplinarnim radom razvijati model identifikacije i rane intervencije pri pojavi oblika društveno neprihvatljivog ponašanja djeteta/maloljetnika, djelovati u pravcu razvoja pozitivnih psihičkih dispozicija ličnosti djetetu/maloljetnika kako bi se svakom djetetu/maloljetniku pružila jednaka šansa za odgovarajući proces socijalizacije u svrhu formiranj zrele ličnosti koja će postati ravnopravan i produktivan član društva.

Vizija

Okruženje koje pruža mogućnost da se problemu djece sa poremećajima u ponašanju obraća na način da su prihvaćena i da im je pružena odgovarajuća podrška putem koje su usmjereni u pravcu razvoja socijalizovane ličnosti i funkcionalnog člana društvene zajednice.

Aktuelnosti

2024-04-01

Počela realizacija projekta „I ja mogu drugačije“

U okviru realizacije projekta „I ja mogu drugačije“, Općina Centar Sarajevo putem nadležne Službe za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu u saradnji sa JU „Odgojni centar KS" pokreće realizaciju edukativnih predavanja i kreativnih radionica na teme; „Agresivnost kao uzrok konflikata i načini rješavanja konflikata“ i „Razvijanje vještina komunikacije djece kroz pozitivne modele ponašanja“.

2024-03-29

Nastavak saradnje sa osnovnim školama u Kantonu Sarajevo

Nakon zimskog raspusta, Služba za preventivni rad u KJU "Odgojni centar Kantonu Sarajevo" nastavlja  saradnju sa osnovnim školama u Kantona Sarajevo u cilju prevencije vršnjačkog nasilja!

2024-03-22

Predstavljanje rada Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe QSI Internacionalnoj školi Sarajevo

Dana 21.03.2024. godine u prostorijam QSI Internacionalne škole Sarajevu, učenicima II razreda osnovne škole, u okviru predmeta Kulturološke studije održano je predstavljanje rada Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe.