Socijalni program KS – Sekundarna prevencija

Dana, 28.11.2022. u prostorijama Odgojnog centra održano je prvo predavanje iz oblasti sekundarne prevencije, čime je označen početak obuke studenata za realizaciju savjetodavnog rada sa korisnicima. U okviru planiranih aktivnosti studenti/ce će ovladati osnovnim pojmovima vezanim za rizične oblike ponašanja mladih na individualnom nivou, te imati priliku da praktično sprovedu teorijska znanja usvojena tokom svog studiranja.  Na ovaj način, obezbijeđeno je da programske aktivnosti zatvaraju logičku cjelinu u smislu pružanja podrške mladima sa problemima u ponašanju, kao i ovladavanju tehnikama razgovora u savjetodavnom radu.

Predavači su bili Stručni savjetnik za pedagoške poslove Džepar Adnan i Stručni saradnik za psihološke poslove Misirlić Anela

Predavanju su prisustvovali studenti druge godine sa Odsjeka za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

   

U pauzi između predavanja, studenti su se mogli poslužiti zakuskom koju su pripremili kuhari Centra Zeković Ramiza i Čuruković Benjamin.