Oglasi i konkursi

OBAVJEŠTENJE

18.03.2021.godine

Kantonalna javna ustanova „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ (KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“), sa sjedištem u ulici Jukićeva bb, 71000 Sarajevo, kontakt telefon za dodatna obavještenja 033 200 425, objavljuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka dvije duže odsutne radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 1 (jedne) godine, za sljedeća radna mjesta:

  1. Stručni saradnik za preventivni rad …………………………………………… 1 (jedan) izvršilac
  2. Asistent – medijator ………………………………………………………………… 1 (jedan) izvršilac

Rok za dostavu prijava je 10 (dana) od dana objave ovog Obavještenja.

 

Prilog:

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa – 07.04.2021.

Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje javnog oglasa- 30.03.2021.

Tekst Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme