Oglasi i konkursi

OBAVJEŠTENJE

17.02.2021.godine

Obavještavaju se sva zainteresovana lica visoke stručne spreme sa stečenim zvanjem dipl. psiholog, koja nemaju radnog iskustva u struci, te se nalaze na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo da svoju prijavu za angažovanje putem odobrenog Programa JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ o sufinasiranju zapošljavanja jednog pripravnika VSS mogu dostaviti putem zvaničnog mail-a Ustanove: info@odgojnicentarks.ba ili lično na adresu: Jukićeva bb svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Zanteresovani su uz prijavu dužni dostaviti kraću biografiju, diplomu o traženoj stručnoj spremi, te uvjerenje JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ o prijavi na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prije objave Javnog poziva JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ od 09.12.2020. godine.

Rok za dostavu prijava je 7 (sedam) dana od dana objave ovog Obavještenja.

 

Prilog:

Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja pripravnika VSS

Rješenje o imenovanju Komisije