Oglasi i konkursi

OBAVJEŠTENJE

08.09.2021.godine

Kantonalna javna ustanova „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ (KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“), sa sjedištem u ulici Jukićeva bb, 71000 Sarajevo, kontakt telefon za dodatna obavještenja 033 200 425, objavljuje Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu.

 

Prilog:

Tekst javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo