Primarna prevencija – Realizacija radionica u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo

U okviru realizacje primarnih preventivnih aktivnosti, Služba za preventivni rad KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo nastavlja saradnju sa osnovnim školama u Kantonu Sarajevo, te je u toku realizacija radionica u OŠ “Šip” za 6., 7. i 8. razrede na temu “Sigurna škola – Nulta stopa tolerancije na nasilje”.