Protokol o saradnji Instituta i Javnih ustanova u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, 06.10.2022.godine je potpisan Protokol o saradnji između Instituta i Javnih ustanova Odgojni_centar, Porodično_savjetovalište, Terapijska_zajednica_Kampus i Dom_za_djecu_bez_roditeljskog_staranja.
Protokolom je definirana međusobna saradnja u cilju zajedničkog rada u prevenciji društveno neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom i mladima.
Institut će afirmativno djelovati i omogućiti uvjete za ostvarivanje saradnje navedenih ustanova sa osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, čiji učenici će biti obuhvaćeni koordiniranim projektnim_aktivnostima.