Protokol o finansijskoj podršci između Općine Centar Sarajevo i KJU “Odgojni centar KS”

Direktor  KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ Midhat Kerla i  načelnik Općine Centar Srđan Mandić su 17.10.2023. potpisali  protokol kojim se iz budžeta Općine izdvaja iznos od 5.000 KM za poboljšanje uvjeta rada Odgojnog centra.

Načelnik Mandić naglasio je da Općina Centar snažno podržava ustanove koje se bave socijalnom zaštitom.

  • Zajedničkim snagama moramo jačati segment socijalne zaštite, a Opština Centar će, u skladu sa raspoloživim sredstvima, nastaviti sa finansijskom ali i svakom drugom vrstom pomoći Centru, istakao je Mandić.

Potpisivanju protokola u ime Općine Centar prisustvovale su i Amra Hašimbegović Vučković, Mersida Veiz i Selma Ćenanović iz Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.

  • Direktor Kerla se zahvalio načelniku Mandiću na donaciji koja je od velikog značaja za Centar i aktivnosti koje realiziraju.