Predstavljanje rada Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe QSI Internacionalnoj školi Sarajevo

Dana 21.03.2024. godine u prostorijam QSI Internacionalne škole Sarajevu, učenicima II razreda osnovne škole, u okviru predmeta Kulturološke studije održano je predstavljanje rada Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe od strane višeg referenta za radnu terapiju Poturković Gordane i stručnog savjetnika za socijalni rad Perojević Mirele.

Obzirom na uzrasnu dob učenika, istima su kroz edukativno-kreativan rad predstavljeni zadaci i ciljevi postojanja i rada naše Službe. Također, sa učenicima je realizovana kreativno-zabavna aktivnost na temu “Krug prijateljstva” za čiju realizaciju je bio zadužen korisnik Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe.

Ovim putem se zahvajujemo gđi. Avdić Almedini na pozivu i QSI Internacionalnoj školi na ukazanom povjerenju i nesebičnoj podršci koju pružaju korisnicima naše Službe dugi niz godina.