Poziv ponuđačima za dostavljanje ponude za usluge stručnog usavršavanja iz navedenih oblasti

Poziv ponuđačima za dostavljanje ponude za usluge stručnog usavršavanja iz oblasti:

Javnih nabavki
Računovodstva
Finansija
Prava
Psihologije
Pedagogije
Socijalnog rada
Rada sa klijentima

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: https://odgojnicentarks.ba/Poziv-ponudjacima-za-dostavljanje-ponude-za-usluge-strucnog-usavrsavanja-1.pdf