Posjeta učenika Osnovnih škola

U povodu obilježavanja „Dječije nedjelje“ u KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“, a kroz aktivnost Dani otvorenih vrata, upriličena je dobrodošlica osnovnim školama sa područja Kantona Sarajevo, a sa kojima već dugi niz godina imamo uspješnu saradnju. Naš Centar su dana 08.10.2019. godine posjetile JU Osnovna škola „Čengić Vila I“ i JU Osnovna škola „Hrasno “, te dana 09.10.2019. godine smo imali posjetu Osnovne škole „Osman Nakaš“.

Grupa učenika koja je posjetila naš Centar je bila heterogena, od petog do devetog razreda. Smatrajući djecu ambasadorima naše Ustanove, poslata je poruka širenja i jačanja međuvršnjačkog poticanja na prihvatanje različitosti. Učenici i nastavnici osnovnih škola su imali priliku obići prostorije Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe, te se upoznati sa značajem zajedničkog djelovanja u pružanju pomoći djeci koja su izložena životu i/ili radu na ulici.

Cilj posjete je bio upoznavanje djece na koji način oni mogu doprinijeti poštivanju dječijih prava i sprječavanju nasilja nad djecom, te da kroz tu ulogu jačaju društvenu zajednicu.