Posjeta studenata Pravnog fakulteta Sarajevo Odgojnom centru KS

Dana 02.06.2023. godine u prostorijama KJU Odgojni centar  KS realizovana je studentska posjeta u okviru praktičnog dijela nastave studenata sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.  Posjeta je realizirana u cilju upoznavanja o načinu izvršenja odgojne mjere upućivanje u odgojni centar kao i procesu opservacije i dijagnostike ličnosti maloljetnika za potrebe krivičnog postupka.
Prezentatori rada KJU Odgojnog centra KS su bile stručni savjetnik za socijalni rad dipl.scr. Samira Bogućanin i stručni savjetnik odgajatelj mr. Ismira Hadžić.