Posjeta ministrica Prvulović i Hota Muminović KJU Odgojni centar KS

🤝 KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo, danas su posjetile ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović i ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota -Muminović.

Direktor Odgojnog centra Midhat Kerla, upoznao je kantonalne ministrice o trenutnim aktivnostima u Ustanovi, broju i strukturi korisnika kao i o realizaciji započetih i mogućnostima implementacije novih ideja i projekata.

Također je naglašena potreba za stvaranjem novih prostornih kapaciteta, koji se prije svega odnose na nadogradnju dijela zgrade u Jukićevoj ulici, čime bi se stvorili uslovi za fizičko odvajanje Službe za dijagnostiku i opservaciju od ostalih stručnih službi.

Direktor je prenio zahvalnost uposlenika Centra za konačno rješavanje pitanja posebnih i otežanih uslova rada, te značajno poboljšanje materijalnog i statusnog položaja radnika.

Sa ministricom Hota – Muminović, razgovarano je o efikasnijem uključivanju korisnika u obrazovni sistem, te su razmotreni i drugi oblici saradnje sa školama.
S tim u vezi, posebno je naglašena realizacija Socijalnog programa koji je rezultat zajedničkih aktivnosti četiri ustanove iz oblasti socijalne zaštite, KJU Odgojni centar KS, KJU Porodično savjetovalište, JU Terapijska zajednica Kampus KS i KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave, zatim Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, te resornog Ministarstava.

Direktor Odgojnog centra je izrazio zahvalnost ministricama na današnjoj posjeti, posvećenosti i podršci koju pružaju, naglašavajući da se interresornim radom i multidisciplinarnim pristupom mogu postići dobri rezultati, naročito u područjima za koja društvo mora imati poseban senzibilitet, kao što su socijalna pitanja.