Međunarodna konferencija “Primjena savjetovanja u praksi socijalnog rada – izazovi i savremene spoznaje”

20.11.2023.  na Fakultetu političkih nauka održana je međunarodna konferencija „Primjena savjetovanja u praksi socijalnog rada – izazovi i savremene spoznaje“.
Na konferenciji je učestvovalo oko 100 učesnika (socijalnih radnika, pedagoga, psihologa, psihoterapeuta, studenata socijalnog rada) iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
Glavni cilj konferencije bio je predstaviti savjetovanje kao profesionalni odnos koji je namijenjen osnaživanju pojedinaca/grupa kako bi živjeli kvalitetniji život. Pored teorijskih razmatranja o važnosti unapređenja savjetodavnog rada u Bosni i Hercegovini i regionu, konferencija je bila prilika da stručni djelatnici iz područja mentalnog zdravlja aktivno učestvuju i predstave profesionalna iskustva u radu sa pojedincima, djecom, mladima, bračnim partnerima i porodicama u prevazilaženju životnih teškoća uz pomoć savjetodavnog rada.
Ispred KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” konferenciji su prosustvovale Dženita Šošić, šefica Službe za resocijalizaciju i Samira Bogučanin, stručna savjetnica sa socijalni rad.