Edukacija stručnih radnika Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe

Dana 03.06.2022. godine u prostorijama Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” održana je edukacija za stručne radnike Centra pod nazivom Metodičko umijeće praćenja i evaluiranja odgojno-obrazovnog rada u Službi za zbrinjavanje djece u stanju potrebe u KJU „Odgojni centar KS“.

     

Navedenu edukaciju su realizovale profesorice Filozofskog fakulteta u Sarajevu na Odsjeku za pedagogiju, Prof.dr. Lejla Kafedžić  i Doc.dr. Sandra Bjelan – Guska.

Tokom realizacije ove jednodnevne edukacije stručni radnici Centra imali su priliku slušati teorijske osvrte o etapama odgojno-obrazovnog rada i preporuke za njegovo unaprijeđenje. Posebno je istaknuta važnost jasno definisanih i postavljenih ciljeva boravka/tretmana sa ishodima učenja i postignuća korisnika. U praktičnom dijelu realizovanog predavanja radnici Službe su upoznati sa jednim od instrumenata za procjenu podrške, koji će se u narednom periodu koristiti prilikom prikupljanja informacija u svrhu što kvalitetnije izrade Razvojnog plana rada i Individualnog plana i programa za korisnike Centra.