Potpisan Ugovor sa Arhitektonskom agencijom “Megaron” Sarajevo

🖋 Dana, 22.12.2022.godine, direktor Midhat Kerla potpisao je Ugovor o nabavci usluge izrade glavnog projekta dogradnje objekta KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” sa Arhitektonskom agencijom “Megaron” Sarajevo.

➡️ Potpisivanje Ugovora je prvi korak u realizaciji dogradnje neophodnih prostorija za potrebe Službe za dijagnostiku i opservaciju koja vrši prihvat i smještaj maloljetnika radi identifikacije, utvrđivanja, i procjene etiologije stepena i intenziteta prisutnih poremećaja u ponašanju maloljetnika uzrasta od 14 do 18 godina (oba spola), koji su upućeni na dijagnostičku obradu od strane nadležnog suda ili tužilaštva, s ciljem predlaganja odgovarajućih odgojnih mjera, zaštite i tretmana maloljetnika.

🏢 Dogradnja objekta podrazumijeva izgradnju dvije sobe sa dva kreveta, muški i ženski wc sa tuš kabinama, dnevni boravak sa TV i računarom i jedna kancelarija za četiri stručna radnika. 

➡️ Aldijana Čekić, šefica Službe za dijagnostiku i opservaciju je istakla važnost današnjeg potpisivanja Ugovora, koji je neophodan za početak izgradnje prostorija Službe, a sve u cilju uspostavljanja optimalnih prostornih kapaciteta za pružanje što kvalitetnije usluge različitim kategorijama djece/maloljetnika (fizičkog odvajanja korisnika) Odgojnog centra.