Unutrašnja organizacija radnih mjesta

 • Direktor KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”: mr. sci. Kerla Midhat

Službe u KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”:

Služba za resocijalizaciju:

 1. Šošić Dženita, šefica Službe za resocijalizaciju
 2. Džepar Adnan, Stručni savjetnik za pedagoške poslove
 3. Hadžić Ismira, Stručni savjetnik – odgajatelj
 4. Čorbo Mersiha, Stručni savjetnik – odgajatelj
 5. Kaliman Sanjin, Stručni saradnik, radno-okupacioni terapeut

Služba za dijagnostiku i opservaciju:

 1. Redžović Aldijana, šefica Službe za dijagnostiku i opservaciju
 2. Bogučanin Samira, Stručni savjetnik za socijalni rad
 3. Fatić Dženan, Stručni savjetnik za psihološke poslove
 4. Šehić Selma, Viši stručni saradnik – odgajatelj
 5. Oručević Senaid, Stručni saradnik, radno-okupacioni terapeut

Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe.

 1. Zuko Elmedin, šef Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe
 2. Hadžić Alma, Stručni savjetnik za pedagoške poslove
 3. Perojević Mirela, Stručni savjetnik za socijalni rad
 4. Muharemović Mehmed, Viši stručni saradnik – odgajatelj
 5. Misirlić Anela, Stručni saradnik za psihološke poslove
 6. Poturković Gordana, Viši referent za radnu terapiju
 7. Šenderović Sanin, Medicinski tehničar

Služba za preventivni rad:

 1. Panjeta Sanela, šefica Službe za preventivni rad
 2. Ćuhara Minela, Stručni savjetnik za preventivni rad
 3. Čokalović Selma, Stručni savjetnik za preventivni rad

Služba za opšte i zajedničke poslove:

 1. Brdarić Merima, šefica Službe za opšte i zajedničke poslove
 2. Letić Terović Berina, Stručni savjetnik za pravne poslove
 3. Pašić Aida, Stručni saradnik za online i medijsku komunikaciju, obradu podataka i arhivske poslove
 4. Edina Pamuk, Stručni saradnik za finansije, računovodstvo i materijalno tehničke poslove
 5. Kantić Nermana, Viši referent za materijalno knjigovodstvo i blagajnu
 6. Odović Vera, Viši referent za za administrativno – tehničke poslove
 7. Turčalo Temima, Referent za prijemne poslove
 8. Buljubašić Kenan, Referent za opšte poslove i podršku
 9. Kozić Hazbo, Referent za opšte poslove i podršku
 10. Alimanović Mirza, Referent za opšte poslove i podršku
 11. Čuruković Benjamin, Kuhar
 12. Zeković Ramiza, Kuhar
 13. Dizdarević Ćazim, Vozač
 14. Poturković Adnan, Vozač
 15. Fazlić Mirsada, Spremačica
 16. Suljanović Ermina, Spremačica