Unutrašnja organizacija radnih mjesta

Služba za resocijalizaciju:

 1. Šošić Dženita, šef Službe za resocijalizaciju
 2. Džepar Adnan, Stručni savjetnik za pedagoške poslove
 3. Hadžić Ismira, Stručni savjetnik – odgajatelj
 4. Čorbo Mersiha, Stručni savjetnik – odgajatelj
 5. Kaliman Sanjin, Stručni saradnik, radno-okupacioni terapeut

Služba za dijagnostiku i opservaciju:

 1. Čekić Aldijana, šef Službe za dijagnostiku i opservaciju
 2. Bogučanin Samira, Stručni savjetnik za socijalni rad
 3. Fatić Dženan, Stručni savjetnik za psihološke poslove
 4. Šehić Selma, Viši stručni saradnik – odgajatelj
 5. Oručević Senaid, Stručni saradnik, radno-okupacioni terapeut

Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe.

 1. Zuko Elmedin, šef Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe
 2. Hadžić Alma, Stručni savjetnik za pedagoške poslove
 3. Perojević Mirela, Stručni savjetnik za socijalni rad
 4. Muharemović Mehmed, Viši stručni saradnik – odgajatelj
 5. Misirlić Anela, Stručni saradnik za psihološke poslove
 6. Poturković Gordana, Viši referent za radnu terapiju
 7. Šenderović Sanin, Medicinski tehničar

Služba za preventivni rad:

 1. Panjeta Sanela, šef Službe za preventivni rad
 2. Ćuhara Minela, Stručni savjetnik za preventivni rad
 3. Čokalović Selma, Stručni savjetnik za preventivni rad

Služba za opšte i zajedničke poslove:

 1. Brdarić Merima, šef Službe za opšte i zajedničke poslove
 2. Letić Terović Berina, Stručni savjetnik za pravne poslove
 3. Marković Aida, Stručni saradnik za online i medijsku komunikaciju, obradu podataka i arhivske poslove
 4. Kantić Nermana, Viši referent za materijalno knjigovodstvo i blagajnu
 5. Odović Vera, Viši referent za za administrativno – tehničke poslove
 6. Turčalo Temima, Referent za prijemne poslove
 7. Buljubašić Kenan, Referent za opšte poslove i podršku
 8. Kozić Hazbo, Referent za opšte poslove i podršku
 9. Alimanović Mirza, Referent za opšte poslove i podršku
 10. Čuruković Benjamin, Kuhar
 11. Zeković Ramiza, Kuhar
 12. Dizdarević Ćazim, Vozač
 13. Poturković Adnan, Vozač
 14. Fazlić Mirsada, Spremačica
 15. Suljanović Ermina, Spremačica