Unutrašnja organizacija

Služba za resocijalizaciju:

 1. Šošić Dženita, šef Službe za resocijalizaciju
 2. Džepar Adnan – Stručni savjetnik za pedagoške poslove
 3. Hadžić Ismira – Stručni savjetnik – odgajatelj
 4. Čorbo Mersiha, Viši stručni saradnik za pripremno prijemne poslove

Služba za dijagnostiku i opservaciju:

 1. Čekić Aldijana, šef Službe za dijagnostiku i opservaciju
 2. Bogučanin Samira, Stručni savjetnik za socijalni rad
 3. Fatić Dženan, Stručni savjetnik za psihološke poslove

Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe.

 1. Zuko Elmedin, šef Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe
 2. Hadžić Alma, Stručni savjetnik za pedagoške poslove
 3. Perojević Mirela, Viši stručni saradnik za socijalni rad
 4. Muharemović Mehmed, Stručni saradnik radno-okupacioni terapeut
 5. Šenderović Sanin, Medicinski tehničar
 6. Poturković Gordana, Asistent – medijator

Služba za preventivni rad:

 1. Panjeta Sanela, šef Službe za preventivni rad
 2. Čokalović Selma, Viši stručni saradnik za preventivni rad
 3. Ćuhara Minela, Stručni saradnik za preventivni rad

Služba za opšte i zajedničke poslove:

 1. Brdarić Merima, šef Službe za opšte i zajedničke poslove
 2. Letić Terović Berina, Stručni savjetnik za pravne poslove
 3. Radonja Tarik, Viši stručni saradnik za finansije, računovodstvo i materijlno – tehničke poslove
 4. Kantić Nermana, Viši referent za materijalno knjigovodstvo i blagajnu
 5. Odović Vera, Viši referent za za administrativno – tehničke poslove
 6. Marković Aida, Viši referent za obradu podataka i administrativne poslove
 7. Turčalo Temima, Referent za prijemne poslove
 8. Buljubašić Kenan, Referent za opšte poslove i podršku
 9. Kozić Hazbo, Referent za opšte poslove i podršku
 10. Alimanović Mirza, Referent za opšte poslove i podršku
 11. Čuruković Benjamin, Kuhar
 12. Zeković Ramiza, Kuhar
 13. Dizdarević Ćazim, Vozač
 14. Poturković Adnan, Vozač
 15. Fazlić Mirsada, Spremačica
 16. Suljanović Ermina, Spremačica