Unutrašnja organizacija

Služba za resocijalizaciju:

 1. Šošić Dženita, šef Službe za resocijalizaciju
 2. Džepar Adnan, Stručni savjetnik za pedagoške poslove
 3. Hadžić Ismira, Stručni savjetnik – odgajatelj
 4. Čorbo Mersiha, Viši stručni saradnik za pripremno prijemne poslove
 5. Kaliman Sanjin, Stručni saradnik, radno-okupacioni terapeut

Služba za dijagnostiku i opservaciju:

 1. Čekić Aldijana, šef Službe za dijagnostiku i opservaciju
 2. Bogučanin Samira, Stručni savjetnik za socijalni rad
 3. Fatić Dženan, Stručni savjetnik za psihološke poslove
 4. Šehić Selma, Viši stručni saradnik – odgajatelj
 5. Oručević Senaid, Stručni saradnik, radno-okupacioni terapeut

Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe.

 1. Zuko Elmedin, šef Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe
 2. Hadžić Alma, Stručni savjetnik za pedagoške poslove
 3. Perojević Mirela, Viši stručni saradnik za socijalni rad
 4. Muharemović Mehmed, Stručni saradnik radno-okupacioni terapeut
 5. Misirlić Anela, Stručni saradnik za psihološke poslove
 6. Šenderović Sanin, Medicinski tehničar
 7. Poturković Gordana, Asistent – medijator
 8. Musakadić Amina, Asistent – medijator (na zamjeni)

Služba za preventivni rad:

 1. Panjeta Sanela, šef Službe za preventivni rad
 2. Čokalović Selma, Viši stručni saradnik za preventivni rad
 3. Ćuhara Minela, Stručni saradnik za preventivni rad
 4. Bibić Adisa, Stručni saradnik za preventivni rad (na zamjeni)

Služba za opšte i zajedničke poslove:

 1. Brdarić Merima, šef Službe za opšte i zajedničke poslove
 2. Letić Terović Berina, Stručni savjetnik za pravne poslove
 3. Radonja Tarik, Viši stručni saradnik za finansije, računovodstvo i materijlno – tehničke poslove
 4. Kantić Nermana, Viši referent za materijalno knjigovodstvo i blagajnu
 5. Odović Vera, Viši referent za za administrativno – tehničke poslove
 6. Marković Aida, Viši referent za obradu podataka i administrativne poslove
 7. Turčalo Temima, Referent za prijemne poslove
 8. Buljubašić Kenan, Referent za opšte poslove i podršku
 9. Kozić Hazbo, Referent za opšte poslove i podršku
 10. Alimanović Mirza, Referent za opšte poslove i podršku
 11. Čuruković Benjamin, Kuhar
 12. Zeković Ramiza, Kuhar
 13. Dizdarević Ćazim, Vozač
 14. Poturković Adnan, Vozač
 15. Fazlić Mirsada, Spremačica
 16. Suljanović Ermina, Spremačica