Stručna posjeta u JU “Odgojni centar TK”

Dana 23.08.2023. godine realizovana je stručna posjeta u JU “Odgojni centar TK”.

Svrha posjete bila je analizirati postojeće stanje u smislu izricanja odgojnih mjera, realizacija istih, provođenje individualnih preventivnih tretmana, a u cilju razmjene iskustava i institucionalne saradnje.

Ispred KJU “Odgojni centar KS” posjeti su prisustvovali direktor Midhat Kerla, Šefica Službe za resocijalizaciju Dženita Šošić, šefica Službe za preventivni rad Sanela Panjeta, šef Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe Elmedin Zuko, Stručni savjetnik za preventivni rad Minela Ćuhara i Stručni savjetnik za predagoške poslove Adnan Džepar.