Sporazum o saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Danas je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu upriličeno svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Fakulteta i ustanova socijalne zaštite, zdravstvenih i obrazovnih institucija, udruženja i nevladinih organizacija u cilju omogućavanja obavljanja studentske prakse na Odsjeku za socijalni rad.

Praktična nastava i terenska praksa zauzimaju značajno mjesto u studijskom programu socijalnog rada i direktno doprinose osposobljavanju studenata za budući poziv.

Pored potpisivanja sporazuma o saradnji, sastanak je bio prilika da se uputi zajednička inicijativa nadležnom ministarstvu za izdvajanje naknada mentorima