Sastanak direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite i resorne ministrice Ivane Prvulović

Danas je održan četvrti po redu sastanak svih direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite i resorne ministrice Ivane Prvulović u prostorijama KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”.

   

Kako je već ranije dogovoreno, u toku godine će se periodično održavati ova vrsta sastanaka (svaki put u drugoj ustanovi) kako bi Ministarstvo bilo u toku sa svim dešavanjima, a sve u cilju bolje komunikacije resornog Ministarstva i ustanova.

Direktor Midhat Kerla je ovom prilikom istakao da pozdravlja ovakvu vrstu komunikacije sa resornim Ministarstvom, te smatra da je to dobar način da se zajednički unaprjeđuju uslovi rada u ustanovama iz oblasti socijalne zaštite, a kako bi se korisnicima pružila najbolja usluga.

     

       

Sastanku sa ministricom Ivanom Prvulović su prisustvovali;

Midhat Kerla, direktor KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”, Tarik Smailbegović, direktor KJU “Doma za djecu bez roditeljskog staranja ” Sarajevo, Aldijana Zagorac, v.d. direktora KJU “Porodično savjetovalište Sarajevo”, Mirza Musa, direktor KJU “Gerontološki centar Sarajevo”, Mahir Delić, direktor KJU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo, Hase Tirić, direktor JU “Terapijska zajednica Kampus” Sarajevo i Hazim Durmišević, direktor KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nahorevo” Sarajevo.