Sarajevsko jutro TVSA – Međunarodni dan djece ulice

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana djece ulice, u emisiji Sarajevsko jutro TVSA, dana 12.04.2023.godine, gostovao je šef Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe Elmedin Zuko.
U emisiji je govorio o radu i djelatnosti Službe, o strukturi korisnika, kao i o uslugama koje se pružaju korisnicima Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe.
Ovom prilikom je istakao važnost saradnje sa nevladinim organizacijama koje su profilisane za rad sa romskom populacijom, koja je i najugroženija i izloženija životu i radu na ulici.
Također je dodao, da nisu jedino djeca Romske populacije izložena životu na ulici, te da zapravo socijalno i imovinsko stanje u porodici diktira način života djece.
Cijela emisija i gostovanje će biti objavljeno naknadno na oficijelnom You Tube kanalu TVSA.