Saradnja sa Fakultetom političkih nauka Sarajevo – povezivanje nauke i prakse

Kao rezultat potpisivanja Protokola o saradnji između Fakulteta političkih nauka u Sarajevu u Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo dogovorena su predavanja stručnjaka iz prakse za studente i studentice prvog i drugog ciklusa studija Odsjeka za socijalni rad.

Selma Avdić Hajrović je studentima govorila o praktičnoj primjeni socijalne anamneze, osnovnog alata za rad socijalnih radnika sa korisnicima.

Samira Bogučanin je ispred KJU “Odgojni centar KS” predstavila iskustva Ustanove u radu sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom.

Sanela Pekić  je ispred Udruženja za prevenciju ovisnosti NARKO-NE kroz praktičnu radionicu studentima i studenticama predstavila jedan od modela prevencije ovisnosti.