Potpisan Protokol o saradnji sa Asocijacijom socijalnih radnika KS

Danas je u prostorijama KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” upriličeno potpisivanje Protokola o saradnji između Odgojnog centra i Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo.

Protokol su potpisali direktor KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” Kerla Midhat i predsjednica Asocijacije Pekić Sanela.

Ovim Protokolom o saradnji regulira se međusobna saradnja Centra i Asocijacije, a koja obuhvata aktivnosti koje su usmjerene na jačanje stručnih kapaciteta socijalnih radnika i drugih stručnih radnika, te promociju profesije socijalnog rada, čime će se doprinijeti podizanju kvaliteta usluga korisnicima.