Primarna prevencija KJU dgojni centar Kantona Sarajevo”!

Služba za preventivni rad u KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” u sklopu primarne prevencije maloljetničke delikvencije, a u saradnji sa osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo realizuje stručna predavanja učenicima i roditeljima.

Stručne radnice Samira Bogučanin i Selma Čokalović su u srednjoj školi “Četvrta gimnazija Ilidža”, održale predavanja za učenike I3 , II3, III4, II1 i II4 odjeljenja.

U cilju prevencije maloljetničke delikvencije Selma Čokalović, prof. pedagogije održala je predavanja na teme: “Uticaj socijalnog okruženja na ispoljavanje neprihvatljivog ponašanja” i “Faktori rizika i zaštita od neprihvatljivog ponašanja”.

Stručna savjetnica za socijalni rad, Samira Bogučanin je upoznala učenike sa značenjem pojma “agrsivnost”, uzrocima i posljedicama kao i  načinima rješavanja neprihvatljivog oblika ponašanja.

U cilju prevencije maloljetničke delikvencije KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” će nastaviti sa pružanjem stručne pomoći svim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo!