Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama  Pravilnika o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta u KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” od dana 21.12.2022.godine 

Pravilnik o postupku internog  prijavljivanja korupcije u KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” od 25.10.2022.godine

Pravilnik o izmjenama i dopunnama Pravilmika o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta u KJU “Odgojni centar KS” od 25.05.2022. godine

Pravilnik o prijemu i korištenju sredstava donacija i priloga pravnih i fizičkih lica u KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo od 02.06.2020. godine

Pravilnik o ocjenjivanju radnika KJU Odgojni centar od 24.01.2020. godine

Pravilnik o stručnom obrazovanju i usavršavanju radnika KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo od 27.12.2019. godine

Prateći dokumenti Pravilnika o radu KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo od 17.12.2019. godine

Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo od 17.12.2019. godine

Pravilnik o korištenju sistema videonadzora i alarmnih sistema u KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo od 17.12.2019. godine

Pravilnik o korištenju službenih telefona u KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo od 17.12.2019. godine

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenog vozila KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo od 17.12.2019. godine

Pravilnik o materijalnom poslovanju KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” od 11.11.2019. godine.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” od 11.11.2019. godine.

Pravilnik o sukobu interesa za uposlene u KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” od 17.10.2019. godine.

Pravilnik o postupku javnih nabavki u KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” od 17.10.2019. godine

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” od 17.10.2019. godine

Pravilnik o prijemu, tretmanu i otpustu maloljetnika u KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo od 19.09.2019. godine

Pravilnik o kućnom redu KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” od 26.12.2017.godine