Posjeta učenika Srednje poslovno komercijalne i trgovačke škole i učenika Srednje škole metalskih zanimanja

U ponedjeljak 07.10.2019. godine u posjetu Službi za izvršenje sudskih mjera došli su učenici Srednje poslovno komercijalne i trgovačke škole u pratnji razrednice gdje ih je ispred Odgojnog centra dočekao šef Službe Alma Hadžić. Poslije obilaska prostorija u kojima se radi sa djecom i maloljetnicima prisutni su razgovarali na temu uzroka i posljedica neprihvatljivog ponašanja djece i maloljetnika.

U utorak 08.10.2019. godine u posjetu Službi za izvršenje sudskih mjera došli su učenici Srednje škole metalskih zanimanja u pratnji stručnih saradnika škole. Tom prilikom su obišli prostorije Ustanove te su razgovarali sa višim stručnim saradnikom za psihološke poslove Fatić Dženanom, koji ih je upoznao sa načinom i metodama rada sa djecom i maloljetnicima. Učenici su bili veoma zainteresovani i aktivno učestvovali u razgovoru.