Posjeta Slovačkog EUFOR LOT tima Novo

U utorak 03.09.2019. godine su gosti iz Slovačkog EUFOR LOT tima Novo Sarajevo, instruktor Izet Eljšani, kapetan Krehlik i glavni narednik Hunara, posjetili Službu za zbrinjavanje djece u stanju potrebe i obavili predavanje našim korisnicima na temu: Upozoravanje na opasnosti od mina i ESZR.