Posjeta resornog Ministra Malika Garibije i kantonalnog zastupnika Samira Suljevića

U petak 04.10.2019. godine je našu Službu za zbrinjavanje djece u stanju potrebe posjetio resorni ministar Malik Garibija u društvu sa kantonalnim zastupnikom Samirom Suljevićem gdje su ih ugostili direktor Mirsad Pindžo i uposlenici ustanove. Ministar je tom prilikom razgovarao i sa našim korisnicima, te je obišao prostorije Službe.

Zaključio je da su naši uposlenici uložili mnogo truda da prostorije Službe učine toplim i sigurnim mjestom za naše korisnike. Međutim, sa obzirom da se Služba nalazi u improvizovanim prostorijama koje su nekada služile kao kancelarije, također je zaključeno da je u narednom periodu potrebno uložiti dodatna sredstva za uređenje prostorija kako bi Služba bila u mogućnosti da odigra još veću ulogu u projektu suočavanja sa organiziranim prosjačenjem.