Posjeta resorne Ministrice Ende Pavić Pečenković KJU “Odgojni centar KS”

Dana 11.04.2023. godine, Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković i Amira Gackić, sekretar Ministarstva, posjetile su  KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”.

Ovom prilikom, direktor Centra, Midhat Kerla upoznao je Ministricu sa radom Ustanove, kao i sa svim izazovim sa kojima se Ustanova susreće. Također su razgovarali o trenutnom stanju u Ustanovi, broju korisnika kao i o planiranim aktivnostima u narednom periodu.

Direktor Kerla je istakao važnost dobre saradnje ministarstva i Centra, što je do sada i bio slučaj, a sve u cilju unaprjeđenja usluga korisnicima Odgojnog centra.