Posjeta Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Kantona Sarajevo

Danas su KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo ispred Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine kantona Sarajevo posjetili Arijana Memić, Elza Gaković i Sanel Dragolovčanin.

Posjeta je upriličena radi upoznavanja Komisije sa radom i aktivnostima Centra, te dogovora o međusobnoj saradnji, a sve u cilju podrške i unaprjeđenja rada Centra.

Direktor Midhat Kerla i Aldijana Čekić, šefica Službe za dijagnostiku i opservaciju su primili goste, upoznali ih sa djelatnošću Ustanove, te je nakon razgovora upriličen obilazak prostorija za boravak i rad sa korisnicima, kako bi članovi Komisije imali kompletnu sliku o načinu rada i funkionisanju Centra.