Organi rukovođenja

v.d. Direktor:
Elmedin Zuko
E-mail adresa: zukoe@odgojnicentarks.ba

Šefica Službe za resocijalizaciju
Dženita Šošić
E-mail adresa: sosicdz@odgojnicentarks.ba

Šefica Službe za dijagnostiku i opservaciju
Aldijana Čekić
E-mail adresa: cekica@odgojnicentarks.ba

Šefica Službe za preventivni rad
Sanela Panjeta
E-mail adresa: panjetas@odgojnicentarks.ba

Šef Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe

Šefica Službe za opšte i zajedničke poslove
Merima Brdarić
E-mail adresa: brdaricm@odgojnicentarks.ba