Međunarodna konferencija na temu „Problem (ne)sigurnosti i profesionalni integritet socijalnih radnika“

Jučer, 21.11.2022. je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana međunarodna konferencija na temu „Problem (ne)sigurnosti i profesionalni integritet socijalnih radnika“.
Konferenciju je organizovao Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.
Konferencija je bila prilika da socijalni radnici i ostali stručni djelatnici u oblasti socijalne zaštite razmjene profesionalna iskustva i izazove s kojima se susreću u radu, a koji se odnose prvenstveno na pitanje sigurnosti, kako bi se unaprijedio status i položaj profesije socijalnog rada.
Ispred KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”, konferenciji su prisustvovali;
– Dženita Šošić, šefica Službe za resocijalizaciju
– Elmedin Zuko, šef Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe
– Ismira Hadžić, Stručni savjetnik, odgajatelj
– Mirela Perojević, Viši stručni saradnik za socijalni rad
– Senaid Oručević, Stručni saradnik, radno – okupacioni terapeut
Organizacioni odbor konferencije činili su: prof.dr. Gordana Berc, prof.dr. Marina Milić Babić sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te prof.dr. Sanela Šadić i v.asst. Anida Dudić-Sijamija, MA sa Odsjeka za socijalni rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.