Izlet sa korisnicima Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe

Dana 14.05. 2022. godine, organizovan je izlet za djecu na cjelodnevnom boravku, koja su  smještena u Službi za zbrinjavanje djece u stanju potrebe.

                  

Korisnici Službe su posjetili zaštićeni pejzaž Bijambare, gdje su imali prilku da učestvuju u različitim aktivnostima u prirodi na čistom zraku.

Izlet je realizovan uz pratnju stručnih radnika Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe. Realizaciji ove planirane  aktivnositi  učestvovali su također i studenati Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Odsjek za socijalni rad, a koji obavljaju praktičnu nastavu u KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”.