Edukacija stručnih radnika Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe

Dana 11.05.2022. godine., u periodu od 12:00 do 16:00 sati, u prostorijama Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe realizovana je edukacija stručnih radnika na temu “Izrada individualnih – Razvojnih planova u radu sa djecom i maloljetnicima”, a u skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji Centra i Fakulteta Političkih nauka Sarajevo.

       

Realizator navedene edukacije bila je Doc. dr. Babić Nina, viši asistent na Odsjeku za socijalni rad.

Oblasti koje su obuhvaćene ovom edukacijom su:

  • Planiranje i programiranje aktivnosti
  • Nivoi planiranja i programiranja
  • Planiranje i programiranje u institucijama
  • Individualni pristup i individualno planiranje
  • Izrada individualnog plana

Ovom prilikom, docentica Babić se pobliže upoznala sa radom Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe, te izrazila želju za intenzivnijom saradnjom, koja će se svakako ostvariti u narednom periodu.