Posjeta tužiteljica Kantonalnog tužilaštva KS i profesora sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Dana 13.12.2023. godine KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo posjetile su tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo iz Odjela za maloljetnike, Advija Hajdo Balta, Maja Pašić i Sanela Škaljić, te profesor kriminologije sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Elmedin Muratbegović.

Tokom posjete upoznati su sa radom Centra i uslovima rada za korisnike, te su tom prilikom izrazili svoje zadovoljstvo onim što su vidjeli. Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji Tužilaštva i Centra, te nastavku i unaprijeđenju saradnje.

Također se govorilo i o mogućoj saradnji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, u smislu potpisivanja sporazuma o obavljanju studentske prakse studenata ovog fakulteta u Odgojnom centru.

Direktro Kerla se zahvalio gostima na posjeti, te istakao kako je saradnja sa Tužilaštvom od izuzetnog značaja, u smislu vođenja postupaka i prikupljanje adekvatnih informacija za predlaganje mjera maloljetnim počiniocima krivičnih djela.