Radionica „O čemu i zašto možemo postati ovisni“ – Socijalni program u Kantonu Sarajevo

Dana, 04.11.2022. godine je sa učenicima devetih razreda OŠ „ Zajko Delić“ realizirana  prva radionica u okviru Socijalnog programa – Prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja.

Tema radionice bila je „O čemu i zašto možemo postati ovisni“.

Ciljevi radionice su:

– Podići nivo svijesti kod mladih i djece o ovisničkim ponašanjima, ne samo o supstancama

– Upoznati ih sa posljedicama ovisničkih ponašanja i eksperimentisanja sa supstancama

– Ponuditi alternativu neprihvatljivim ponašanjima

Voditeljica i realizator radionice bila je Viša stručna saradnica – odgajatelj Selma Šehić i kovoditelji Saiba Avdić i Vedad Čolakhodžić, studenti druge godine sa Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.